Operatörler

Arkadaşlar operatörleri internette pek çok yerde görebilirsiniz ama çoğunun eksikleri olduğunu farkettim. Diğer operatörleri de es geçmemek lazım diyerek, başlıyorum.

Aritmetik Operatörler

Matematiksel işlemlerin gerçekleşmesi için kullanılırlar.

+

Toplama

Çıkarma

*

Çarpma

^

Üs Alma

/

Bölme

%

Mod

Aktarma Operatörleri

Değişkenlere değer aktarmak amacı ile kullanılırlar.

+=

Solundaki değişken ile sağındakini toplayarak, sonucu solundaki değişkene aktarır.

-=

Solundaki değişkenden sağındakini çıkartarak, sonucu solundaki değişkene aktarır.

*=

Solundaki değişken ile sağındakini çarparak, sonucu solundaki değişkene aktarır.

/=

Solundaki değişkeni sağındaki değişkene bölerek, sonucu solundaki değişkene aktarır.

%=

Solundaki değişkeni sağındaki değişkene bölerek, kalanı solundaki değişkene aktarır.

Mantıksal Operatörler

Aynı zamanda boolean operatörlerde denir. Mantıksal operatörlerle true ve false olmak üzere iki değer üzerinde işlem yapılır.

Operatör

İsmi

Açıklama

Örnek

&

VE

true değeri alması için iki değişkende true olmalıdır. true & true = true

true & false = false

false & true = false

false & false = false

|

VEYA

Değişkenlerden herhangi biri true ise true üretir. Sadece iki tarafda false ise false değeri üretilir. true | true = true

true | false = true

false | true = true

false | false = false

&&

VE DEĞİL

Eğer ilk değişken true ise and gerçekleşir. false ise bakılmaksızın false sonucu üretilir. false && işlem yapılmayan değişken = false

true && true = true

true && false = false

 

||

VEYA DEĞİL

Eğer ilk değişken false ise, or gerçekleşir. true ise bakılmaksızın true sonucu üretilir. true || işlem yapılmayan değişken = true

false || true = true

false || false = false

^

ÖZEL VEYA

İki değişkenden biri diğerinden farklı ise true sonucu üretir. true ^ true = false

true ^ false = true

false ^ true = true

false ^ false = false

!

DEĞİL

Değişkenin değerini tersine çevirir. ! true = false

! false = true

??

NULL COALESCING

Eğer ilk değişken null ise, ikinci değer hesaplanır. Aksi takdirde ikinci değişken işleme konulmaz.  x ?? y

?:

KOŞUL

 Eğer x değeri true ise, y değişkeni hesaplanır, false ise z hesaplanır.  x ?: y : z

Karşılaştırma Operatörleri

>

Büyüktür

<

Küçüktür

>=

Büyük ya da eşittir

<=

Küçük ya da eşittir

==

Eşittir

!

Değil

!=

Eşit Değil

–>

Uzaklaşma operatörü

<–

Yakınlaşma operatörü
Continue Reading